INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Maria Bauchrowicz-Tocka
Tytuł "Wspólna Praca" (1910-1932) - łomżyński periodyk informacyjno-polityczny
Title "Wspólna Praca" (1910-1932) - the News and Political Weekly of Łomża
Słowa kluczowe Łomża, historia, prasa
Keywords Łomża, history, press
Pełny tekst / full text
Numer 20

Streszczenie

Artykuł prezentuje wydawane w Łomży pismo "Wspólną Pracę". Zasługuje ono na szczególną uwagę ze względu na długą obecność na rynku (lata 1910–1932) i rolę, jaką odegrało w środowisku. Artykuł ukazuje zadania, jakie stawiało przed sobą i realizowało to łomżyńskie czasopismo. Na jego łamach odbijało się życie polityczne kraju, a także życie polityczne i społeczne Łomży i regionu. Założyciel i redaktor Franciszek Hryniewicz oraz wydawca Mieczysław Czarnecki budzili świadomość polityczną odbiorców, wpływali na zmianę sceny politycznej w regionie.

Summary

The article presents the periodical "Wspólna Praca" (Cooperative Work) published in Łomża. It deserves special attention considering its long time of existence (1910–1932) and the role it played in the society. The article shows the goals that the publication had set and achieved. "Wspólna Praca" refected the political life of Poland and the political and social life of Łomża and the region. Franciszek Hryniewicz, founder and editor, and Mieczysław Czarnecki, publisher, raised the political awareness of the readership and infuenced changes on the political scene in the area.