INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 6

 

Autor Tytuł PDF
Zofia Sokół Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury. Konferencja naukowa zorganizowana w Warszawie w dniach 1 - 2 czerwca 2000 r.
Tomasz Chrząstek Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy Współczesne standardy bibliotek szkolnych w zreformowanym systemie edukacji
Andrzej Kaleta Jacek Banach, Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1948 - 1914, Gdańsk 1999
Tomasz Mielczarek Janusz Stefaniak, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 1998
Tomasz Mielczarek Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno -kulturalnych 1950-1990, Warszawa 1999
Tomasz Chrząstek O Dziennikach słów kilka
Ewa Pawelec Rola wydawnictw dla dzieci i młodzieży w kreowaniu ról i postaw społeczno-ideowych na podstawie recenzji wydawnictw dla dzieci i młodzieży publikowanych w "Nowych Książkach" w latach siedemdziesiątych
Barbara Gierszewska Pierwsze rejestracje i początki twórczości filmowej we Lwowie do 1914 roku
Tomasz Mielczarek Prasa w enuncjacjach programowych i praktyce politycznej PZPR w latach 1956 - 1989
Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (1948 - 1998)
Urszula Franas-Mirowska Stan i organizacja powojennego bibliotekarstwa naukowego w świetle czasopiśmiennictwa z lat 1944 - 1949
Grażyna Gulińska Ideologiczne selekcje księgozbiorów w Polsce w latach 1944 - 1956 na przykładzie bibliotek publicznych i szkolnych Kielc
Renata Piasecka Stan organizacyjny bibliotek w powiecie jędrzejowskim w latach 1945-1950
Jolanta Dzieniakowska Biblioteki kieleckich publicznych szkól podstawowych i gimnazjów w pierwszym roku funkcjonowania reformy edukacji
Małgorzata Ptasińska Na rozdrożu. Repertuar wydawniczy Instytutu Literackiego w Paryżu 1948-1952