INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Grażyna Gulińska
Tytuł Ideologiczne selekcje księgozbiorów w Polsce w latach 1944 - 1956 na przykładzie bibliotek publicznych i szkolnych Kielc
Title IDEOLOGICAL SELECTIONS OF BOOK COLLECTIONS IN POLAND IN THE YEARS 1944-1956 WITH A PARTICULAR ACCOUNT OF SCHOOL LIBRARIES IN KIELCE
Pełny tekst / full text
Numer 6

Summary

Ideological selections of book collections in Polish libraries occurred in the years 1944-1956. This phenomenon is illustrated by the example of school libraries in Kielce. The article also reports actions undertaken by the state authorities which had an unfavourable effect on Polish librarianship because it denied its autonomy.