INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 17

 

Autor Tytuł PDF
Jolanta Dzierżyńska Obieg informacji w społeczności lokalnej<br /> Patrycja Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów?, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 154 <br /><br /> Patrycja Szostok, Robert Rajczyk, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 176
Tomasz Mielczarek Władysław Marek Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 526
Wanda A. Ciszewska Bogdan Klukowski, Marek Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013, 27 fot., 8 tab., ss. 284[2]
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Regina Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 2013, ss. 285, 3 nib.
Paulina Prędotka KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W RELACJACH Z MEDIAMI
Shala Barczewska A COGNITIVE PRAGMATICS APPROACH TO ANALYSING PRESS DISCOURSES
Agnieszka Fluda-Krokos "EXLIBRIS ŚLĄSKI. BIULETYN KOŁA MIŁOŚNIKÓW EXLIBRISU" (1964-1965) PRZYCZYNEK DO BADAN CZASOPIŚMIENNICTWA EKSLIBRISOLOGICZNEGO
PAULINA OLECHOWSKA TRANSGRANICZNE PROJEKTY MEDIALNE NA PRZYKŁADZIE POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA - STUDIUM ROZWOJU OD 1989 ROKU PO WSPÓŁCZESNOŚĆ
Wojciech Lis BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI W UJĘCIU PRAWNOKARNYM - WYBRANE ZAGADNIENIA
Olga Dąbrowska-Cendrowska NOWE KANAŁY DYSTRYBUCJI TREŚCI WYBRANYCH MAGAZYNÓW WYSOKONAKŁADOWYCH I PROGRAMÓW ŚNIADANIOWYCH
Tomasz Mielczarek CYFROWA TRANSFORMACJA TELEWIZJI W POLSCE
Krzysztof Kowalik ŚWIĘTOKRZYSKIE MEDIA SAMORZĄDOWE -CYBERPRZESTRZEŃ NOWYM WYZWANIEM
Krzysztof Wasilewski WPŁYW NOWYCH MEDIÓW NA LOKALNY RYNEK PRASY, RADIA I TELEWIZJI PRZYKŁAD SUBREGIONU GORZOWSKIEGO
Justyna Kubik USIECIOWIENIE PRASY LOKALNEJ PRZYMUS CYBERKULTUROWY CZY MOŻLIWOŚĆ POSZERZANIA OFERTY WYDAWNICZEJ?
Izabela Bogdanowicz DZIENNIKARSTWO W PORTALU - NOWE MEDIUM, NOWA ETYKA KOMUNIKOWANIA SIĘ?
Wojciech Jabłoński POLITYCZNE DZIENNIKARSTWO WIRTUALNE UCIECZKA W CYBERPRZESTRZEŃ JAKO ODEJŚCIE OD STANDARDÓW UPRAWIANIA ZAWODU
Mateusz Zapała ZJAWISKO CHURNALISMU W NAJPOPULARNIEJSZYCH OGÓLNOPOLSKICH PORTALACH INTERNETOWYCH W 2012 ROKU
Jolanta Dzierżyńska OPŁACALNOŚĆ MIGRACJI DO INTERNETU WYDAWCÓW PRASOWYCH
Ignacy S. Fiut MIGRACJA PRASY BEZPŁATNEJ DO INTERNETU I JEJ STRATEGIE WYDAWNICZE
Zbigniew Anculewicz DZIENNIK OPINII ŚRODOWISKA "KRYTYKI POLITYCZNEJ" -PRZYKŁAD MIGRACJI NOWEJ PRASY DO CYBERPRZESTRZENI
Włodzimierz Gogołek INFORMACYJNY POTENCJAŁ RAFINACJI ZASOBÓW SIECIOWYCH
Renata M. Zając Urania we lwowie i w krakowie