INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Wanda A. Ciszewska
Tytuł Bogdan Klukowski, Marek Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013, 27 fot., 8 tab., ss. 284[2]
Title Bogdan Klukowski, Marek Tobera, In this Peculiar Time. The Outset of the Polish Book Market Transformation (1989-1995), Academic Press SEDNO, Warsaw 2013
Pełny tekst / full text
Numer 17