INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł Obieg informacji w społeczności lokalnej<br /> Patrycja Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów?, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 154 <br /><br /> Patrycja Szostok, Robert Rajczyk, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 176
Title Propagation of Information in the Local Community: Patrycja Szostak, Local Government Press or the Local Government Authority Press? Who Are the Beneficiaries of the Financial Periodicals of the Local Budgets?, Gnome Publishing Press, Katowice 2013; Patrycja Szostok, Robert Rajczyk, Local Communications in Poland. Instruments of Local Government Communication Policy, Gnome Publishing Press, Katowice 2013
Pełny tekst / full text
Numer 17