INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Władysław Marek Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 526
Title Władysław Marek Kolasa, Historiography of the Polish Press (up to 1918). Metrical Analysis of the Disciplines Between 1945-2000, the Pedagogic University Press, Cracow 2013
Pełny tekst / full text
Numer 17