INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Agnieszka Fluda-Krokos
Tytuł "EXLIBRIS ŚLĄSKI. BIULETYN KOŁA MIŁOŚNIKÓW EXLIBRISU" (1964-1965) PRZYCZYNEK DO BADAN CZASOPIŚMIENNICTWA EKSLIBRISOLOGICZNEGO
Title "Silesian Exlibris. The Bulletin of the Circle of Exlibris Lovers" (1964-1965) - Contribution to the Research on the Press of the Exlibris Periodical
Słowa kluczowe ekslibris, Koło Miłośników Exlibrisu, Julia Mękicka, biuletyn
Keywords exlibris, Circle of Exlibris Lovers, Julia Mękicka, bulletin
Pełny tekst / full text
Numer 17

Streszczenie

"Exlibris Śląski. Biuletyn Koła Miłośników Exlibrisu" (1964-1965) jest jednym z kilku czasopism poświęconych ekslibrisowi, które przestawały się ukazywać po wydaniu niewielkiej liczby numerów. Artykuł przedstawia zawartość periodyku oraz proces powstawania pisma, którego koncepcję wymyśliła i realizowała niemal w całości Julia Mękicka. Wydając 24 numery, spełniła jednak założenia biuletynu - informowała o działalności Koła Miłośników Exlibrisu, wydarzeniach i wydawnictwach tematycznych, przedstawiała twórczość grafików tworzących ekslibrisy oraz sylwetki kolekcjonerów znaków książkowych.

Summary

"Silesian Exlibris. Bulletin of the Circle of Exlibris Lovers" (1964-1965) is one of a number of periodicals devoted to exlibris, which has ceased to come out after the publication of a few numbers. The article presents the contents of the periodical as well as the founding of the periodical, whose conception was almost entirely construed and executed by Julia Mękicka. By publishing 24 editions, she had fulfilled the bulletin premises of - disseminating information about the activities of the Circle of Exlibris Lovers, events and thematic publications, indicated the creativity of graphic designers producing exlibrises as well as the book collectors profile.