INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Tytuł Regina Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 2013, ss. 285, 3 nib.
Title Regina Wasiak-Taylor, The Cradle of Literature. The Environment Embracing the Writers Union in Exile, Poets and Painters Press, London 2013 - JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK
Pełny tekst / full text
Numer 17