INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 8

 

Autor Tytuł PDF
Grażyna Gulińska Wybrane problemy działalności informacyjnej bibliotek naukowych Kielc
Marta Meducka Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc 1945-1975
Tomasz Mielczarek Państwa Europy Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, pod red. Teresy Sasińskiej-Klas, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego
Barbara Dąbrowska Znaki własnościowe książki jako dziedzictwo kultury książki. XIII Międzynarodowa Konferencja Bibliologiczna zorganizowana w Wilnie w dniach 18-19 września 2003
Jolanta Kępa- Mętrak Ogólnopolska konferencja naukowa "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym". Roskosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 2003
Zofia Sokół Tygodnik "Przyjaciółka" - czasopismo dla kobiet. Część III: "Przyjaciółka" w latach 1989-2002
Olga Dąbrowska-Cendrowska Wydawnictwo "Burda Polska" w latach 1990-2002
Joanna Sztejnbis-Zdyb O muzyce w prasie kieleckiej w latach 1945-1955
Monika Olczak-Kardas Wydawnictwa "Naszej Księgarni" na łamach "Głosu Nauczycielskiego" w latach 1921-1939
Krzysztof Woźniakowski Niemiecka polskojęzyczna prasa "gadzinowa" czasów II wojny światowej 1939-1945 (próba syntetycznego spojrzenia)
Tomasz Mielczarek Konformiści czy buntownicy? Kilka uwag o dziennikach i publicystach Polski Ludowej (1945-1989)
Tomasz Chrząstek Przeciw rewizjonistom. Z dziejów "Nowej Kultury" w latach 1958-1961
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Numery specjalne "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Część I
Jolanta Kępa- Mętrak Reportaż w "Gazecie Kieleckiej" w dwudziestoleciu międzywojennym - próba analizy gatunku