INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Marta Meducka
Tytuł Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc 1945-1975
Title Adam Jachimczyk, Cultural life in Kielce 1945-1975
Pełny tekst / full text
Numer 8