INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Barbara Dąbrowska
Tytuł Znaki własnościowe książki jako dziedzictwo kultury książki. XIII Międzynarodowa Konferencja Bibliologiczna zorganizowana w Wilnie w dniach 18-19 września 2003
Title Book identification signs as the heritage of book cultural value. The International Conference on Bibliology in Vilnius on 18-19 September 2003
Pełny tekst / full text
Numer 8