INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Państwa Europy Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, pod red. Teresy Sasińskiej-Klas, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego
Title Countries of Eastern and Central Europe on their way to the European Union. The role of the media, ed. by Teresa Sasińska-Klas, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Pełny tekst / full text
Numer 8