INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 16

 

Autor Tytuł PDF
Jolanta Dzierżyńska Wojciech Wajdern, Kadry prawdy czyli byłem wyrobnikiem tabloidu, ppr Tongraf Piła 2010, ss. 164.
Ewa Danowska Krajowy Kongres Kultury Książki
Adam Jachimczyk II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka", Warszawa, 7-8 listopada 2012.
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Media - Moda - Wizerunek", Wrocław 10 maja 2012 r.
Jolanta Dzierżyńska Dwie prace o prasie kieleckiej w latach 1944-1989: Maria M. Siuda, Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989. Studium historyczno-prasoznawcze, wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 368. Jolanta Kępa-Mętrak, Ustawicznie czujni... o dziennikarzach regionu kielecko-radomskiego (i nie tylko), Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 292.
Judyta Perczak Paul Levinson, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010, ss. 327.
Tomasz Chrząstek Tomasz Mielczarek, Raport o śmierci polskich gazet, Oficyna wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 241.
Tomasz Mielczarek Leszek Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, wydawnictwo poltext, Warszawa 2012, ss. 328
Adam Górski WYBRANE PROBLEMY POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO w SPRAWACH O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH
Tomasz Mielczarek CYFRYZACJA PRZEKAZU TELEWIZYJNEGO W POLSCE. STUDIUM PRZYPADKU OT TVP SA KIELCE
Anna Kleiber DOSTĘPNOŚĆ TYTUŁÓW UZNANYCH ZA BESTSELLERY ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH WYPOŻYCZEŃ w WYBRANYCH FILIACH BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH
Adam Górski ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIENNIKARZA ZA MATERIAŁ PRASOWY - RÓŻNICE POMIĘDZY ZNIESŁAWIENIEM A OCHRONĄ DÓBR OSOBISTYCH (UWAGI PRAKTYCZNE)
Wojciech Lis PROCEDURA REJESTRACJI TYTUŁU PRASOWEGO. PROBLEMY REGULACYJNE
Olga Dąbrowska-Cendrowska WYSOKONAKŁADOWE MAGAZYNY LIFESTYLOWE W POLSCE W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI W. KRYZYS, STAGNACJA CZY ROZWÓJ?
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk RYNEK CZASOPISM LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH W POLSCE PO 1989 R
Gajlewicz-Korab Katarzyna FUNKCJONOWANIE FRANCUSKICH ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W CZASIE PREZYDENTURY NICOLASA SARKOZY'EGO
Michał Rogoż CYKL O KRAINIE OZ LYMANA FRANKA BAUMA NA POLSKIM RYNKU WYDAWNICZYM (1962-2010)
Dorota Degen DWIE EDYCJE KSIĄŻEK I WYDAWCÓW ADAMA BROMBERGA (z 1958 r.). STUDIUM PRZYPADKU AKTYWNOŚCI URZĘDU CENZURY w PRL
Agnieszka Chamera-Nowak Książki, biblioteki i bibliotekarze na wsi polskiej w okresie stalinizmu w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa