INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Gajlewicz-Korab Katarzyna
Tytuł FUNKCJONOWANIE FRANCUSKICH ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W CZASIE PREZYDENTURY NICOLASA SARKOZY'EGO
Title THE PERFORMANCE OF THE FRENCH MASS MEDIA DURING THE PRESIDENCY OF NICOLAS SARKOZY
Słowa kluczowe media we Francji, polityka medialna, Nicolas Sarkozy, dzienniki francuskie, kryzys prasy
Keywords media in France, media policy, Nicolas Sarkozy, french dailies, press crisis
Pełny tekst / full text
Numer 16

Streszczenie

Media francuskie przechodzą kryzys, który szczególnie dotyka rynek dzienników. W okresie pre-zydentury Nicolasa Sarkozy'ego wprowadzono reformy, mające na celu poprawę sytuacji na rynku medilanym. Były prezydent poprzez swoją politykę medialną wpływał na funkcjonowanie środków przekazu, a w szczegóności dzienników we Francji. W niektórych aspektach jego działania odnio¬sły sukces , lecz wiele decyzji byłego Prezydenta Republiki Francuskiej było krytykowanych. Kon¬trowersje budziły chociażby reformy systemu zarządzania mediami publicznymi, które wiązały się z upolitycznieniem tego sektora. Nie tylko polityka medialna byłego prezydenta Francji wywoływała dyskusję w mediach, lecz również inne aspekty jego działalności wzbudzały zainteresowanie społeczne i powodowały zapotrzebowanie na tego typu przekazy.

Summary

The French media is going through a crisis that is having an impact especially on the dailies' market.During the presidency of Nicolas Sarkozy reforms were introduced to improve the state of the media market. The previous president exerted some influence through his media policy on the perform-ance of the mass media, particularly the dailies in France.His actions in certain aspects were successful but several of his decisions were subjected to critism. There was controversy about the public media management reforms which were akin to the politicization of this sector. Not only the media policy of the former president triggered off discussions in the media but also other features of his actions stirred up social interests and called for the necessity of this type of transmission.