INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Konferencja naukowa "Media - Moda - Wizerunek", Wrocław 10 maja 2012 r.
Title Scientific Conference, Media - Fashion - Image, Wrocław 10 May 2012
Pełny tekst / full text
Numer 16