INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł Wojciech Wajdern, Kadry prawdy czyli byłem wyrobnikiem tabloidu, ppr Tongraf Piła 2010, ss. 164.
Title Wojciech Wajdern, The personnel in truth that is I was a tabloid hackworker, PPR Tonograf
Pełny tekst / full text
Numer 16