INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Ewa Danowska
Tytuł Krajowy Kongres Kultury Książki
Title National congress of book culture
Pełny tekst / full text
Numer 16