INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Adam Jachimczyk
Tytuł II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka", Warszawa, 7-8 listopada 2012.
Title II National Scientific Conference, Bibliography - theory, practicals, didatics, Warsaw, 7-8 November 2012
Pełny tekst / full text
Numer 16