INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Leszek Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, wydawnictwo poltext, Warszawa 2012, ss. 328
Title Leszek Olszański, The media and Internet journalism, Poltex Press, Warsaw 2012, pg. 328
Pełny tekst / full text
Numer 16