INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł Dwie prace o prasie kieleckiej w latach 1944-1989: Maria M. Siuda, Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989. Studium historyczno-prasoznawcze, wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 368. Jolanta Kępa-Mętrak, Ustawicznie czujni... o dziennikarzach regionu kielecko-radomskiego (i nie tylko), Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 292.
Title Two papers on the press of Kielce in the years 1944 - 1989: Maria M. Siuda, The Province of Kielce press in the years 1944 - 1989. Historical and press studies, Jan Kochanowski University Press, Kielce 2012, pg. 368; Jolanta Kępa-Metrak, Constantly vigilant. About journalists in the Kielce and Radom region (and not only), Aspra-JR Press, Warsaw 2012, pg. 292
Pełny tekst / full text
Numer 16