INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Kępa- Mętrak
Tytuł Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kozłówka - Rozkosz - Grabnów, 15-17 września 2004
Title Socialist-Realism: Fables, Communications, and Icons. Conference in Kozłówka, Roskosz and Grabanów, 15 to 17 September 2004
Pełny tekst / full text
Numer 9