INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 9

 

Autor Tytuł PDF
Adam Jachimczyk Profesjonalna informacja w internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna. X Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa, Kraków 31 maja - 1 czerwca 2004
Barbara Dąbrowska Druki ulotne i okolicznościowe: wartości i funkcje. Miedzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław - Wojnowice 8-10 października 2004 r.
Andrzej Kaleta Funkcje i zadania bibliotek kościelnych. Sympozjum, Lublin, 28-29 września 2004
Jolanta Kępa- Mętrak Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kozłówka - Rozkosz - Grabnów, 15-17 września 2004
Barbara Dąbrowska "Współczesne bibliofilstwo na Litwie"
Maria Siuda Prasa województwa kieleckiego w latach 1944 - 1989 (autoreferat)
Tomasz Mielczarek Mariusz Mazur, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe PRL 1956-1980. Model analityczno-koncepcyjny Warszawa 2003
Tomasz Chrząstek Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004
Olga Dąbrowska-Cendrowska Media wyznaniowe w Polsce (1989-2004). Konferencja naukowa, Warszawa 7 czerwca 2004
Jolanta Kępa- Mętrak Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja naukowa, Warszawa 21 września 2004
Jolanta Dzieniakowska Biblioteki kieleckich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów trzy lata po reformie systemu oświaty. Wybrane problemy
Jolanta Kępa- Mętrak Co w prasie piszczy? Charakterystyka świętokrzyskich dzienników regionalnych
Olga Dąbrowska-Cendrowska Działalność wydawnicza koncernu "Axel Springer Polska" w latach 1994-2003
Monika Olczak-Kardas Biblioteki uczniowskie szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939
Lidia Pokrzycka Lubelska prasa bezpłatna w latach 1992-2004
Ewa Pawelec Czasopisma dla dzieci i młodzieży lat siedemdziesiątych XX wieku narzędziem edukacji patriotycznej
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Numery specjalne "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego cz. II
Zofia Sokół Kobieta i Życie (1945-2002)
Barbara Gierszewska Film i kino w lwowskiej prasie 1895-1918