INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Chrząstek
Tytuł Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004
Title A Dictionary of Socialist Realism, edited by Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004
Pełny tekst / full text
Numer 9