INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Mariusz Mazur, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe PRL 1956-1980. Model analityczno-koncepcyjny Warszawa 2003
Title Mariusz Mazur, A propagandist view of the world. Political campaigns of the press of PRL (the People 's Republic of Poland) from 1956 to 1980. Analytical and conceptual model, Warsaw 2003
Pełny tekst / full text
Numer 9