INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Barbara Dąbrowska
Tytuł "Współczesne bibliofilstwo na Litwie"
Title "Modern library science in Lithuania"
Pełny tekst / full text
Numer 9