INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Andrzej Kaleta
Tytuł Funkcje i zadania bibliotek kościelnych. Sympozjum, Lublin, 28-29 września 2004
Title Functions and uses of the church library. Symposium, Lublin 28 to 29 September 2004
Pełny tekst / full text
Numer 9