INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Barbara Dąbrowska
Tytuł Druki ulotne i okolicznościowe: wartości i funkcje. Miedzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław - Wojnowice 8-10 października 2004 r.
Title Printing flyers and occasionals: their value and function. International conference, Wrocław and Wojnowice, 8 to 10 October 2004
Pełny tekst / full text
Numer 9