INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Media wyznaniowe w Polsce (1989-2004). Konferencja naukowa, Warszawa 7 czerwca 2004
Title Religious media in Poland in the years 1989 to 2004. Conference, Warsaw 7th June, 2004
Pełny tekst / full text
Numer 9