INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Maria Siuda
Tytuł Prasa województwa kieleckiego w latach 1944 - 1989 (autoreferat)
Title Press of the Kielce Province in the years from 1944 to 1989 (report)
Pełny tekst / full text
Numer 9