INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Adam Jachimczyk
Tytuł Profesjonalna informacja w internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna. X Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa, Kraków 31 maja - 1 czerwca 2004
Title Professional information on the internet: designing and realization of services, access, value, ethics, and intellectual ownership. Tenth International Conference, Krakow, 31 May to 1 June 2004
Pełny tekst / full text
Numer 9