INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 1

 

Autor Tytuł PDF
Marta Meducka Żydowski ruch młodzieżowy w województwie kieleckim w latch 1918-1939
Jolanta Dzieniakowska Pisma szkolne w Radomiu w latach 1918-1939
Barbara Gierszewska Teatr a kino w świetle polskiej prasy filmowej do roku 1939
Maria Domańska Materiały ks. Jana Wiśniewskiego do dziejów insurekcji kościuszkowskiej w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
Lech Stępkowski Próba uruchomienia drukarni w Radomiu w 1794 roku. Epizod z insurekcji kościuszkowskiej
Danuta Adamczyk Legalna działalność wydawnicza Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie rewolucji 1905 roku. Towarzystwo Wydawnictw Ludowych
Kazimierz Warda Dzieje książki w Opocznie do 1939 r.
Mieczysław Adamczyk Restrykcje wobec czasopiśmiennictwa wyznaniowego na Kielecczyźnie w latach stalinizacji kraju
Jolanta Adamska-Czerw Pisma samorządowe na Kielelczyźnie w latach 1990-1992
Danuta Hombek O reklamie i rozpowszechnianiu "Historii narodu polskiego" Adama Naruszewicza w XVIII wieku
Grażyna Gulińska Kieleckie placówki biblioteczne od czasów popowstaniowych do 1939 roku