INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 14

 

Autor Tytuł PDF
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Dwadzieścia lat wolnych mediów w Polsce 1989-2009", Kraków 26-27 maja 2009
Olga Dąbrowska-Cendrowska Beata Krajewska, Telewizja w recepcji dorosłych studentów. Teorie i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2009
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Anna Onichimowska, Demony na smyczy, Świat Książki, Warszawa 2010
Aleksandra Lubczyńska Konferencja naukowa "Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy", Poznań 4-5 marca 2010 roku
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Główne nurty w literaturze XX i XXI wieku a dziennikarstwo. Kraków 20-21 kwietnia 2010
Izabela Krasińska Ogólnopolska konferencja naukowa "Z dziejów książki i prasy". Przegląd badań za lata 2007-2010. Bydgoszcz 12 maja 2010 roku
Aleksandra Lubczyńska Grażyna Gzella, Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010
Adrian Uliasz Prasa regionalna jako nośnik propagandy stalinowskiej. "Nowiny Rzeszowskie" o śmierci Józefa Stalina
Krzysztof Woźniakowski Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939-1944) w kręgu działań kulturalnych
Klaudia Socha Książki religijne rozprowadzane drogą subskrypcji na tle repertuaru wydawniczego i zainteresowań czytelniczych XVIII wieku
Marta Moraczewska AL JAZEERA - taniec międzykulturowego niezrozumienia. Studium z socjologii komunikacji
Michał Rogoż Tygodnik Powszechny w 1949 roku w świetle wtórnych ocen cenzorów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
Wojciech Kęder Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782
Tomasz Mielczarek Pod presją polityki. Nowelizacje ustawy o radiofonii i telewizji
Gajlewicz-Korab Katarzyna Specyfika mediów przeznaczonych dla muzułmanów we Francji
Jolanta Dzierżyńska Przepis nie tylko na telewizję. Strategia rozwoju koncernu ITI
Olga Dąbrowska-Cendrowska Męska sprawa - czyli zaangażowanie niemieckich koncernów w segment prasy dla mężczyzn
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Prawda czy mistyfikacja?