INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Izabela Krasińska
Tytuł Ogólnopolska konferencja naukowa "Z dziejów książki i prasy". Przegląd badań za lata 2007-2010. Bydgoszcz 12 maja 2010 roku
Title National scientific conference "The history of books and the press. Review of research work in the years 2007-2010". Bydgoszcz 12 may 2010
Pełny tekst / full text
Numer 14