INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Konferencja naukowa "Dwadzieścia lat wolnych mediów w Polsce 1989-2009", Kraków 26-27 maja 2009
Title Scientific conference "Twenty years of press freedom in Poland 1989-2009". Cracow 26-27 May 2009
Pełny tekst / full text
Numer 14