INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Aleksandra Lubczyńska
Tytuł Konferencja naukowa "Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy", Poznań 4-5 marca 2010 roku
Title Scicntific confercnce "Scientific magazines of libraries, archives, museums. Traditions - rolcs - perspectives". Poznań 4-5 March 2010
Pełny tekst / full text
Numer 14