INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Beata Krajewska, Telewizja w recepcji dorosłych studentów. Teorie i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2009
Title Beata Krajewska, Television reception by matured students. Theories and realily, University of Cardinal Wyszyński Press, Warsaw 2009
Pełny tekst / full text
Numer 14