INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Konferencja naukowa "Główne nurty w literaturze XX i XXI wieku a dziennikarstwo. Kraków 20-21 kwietnia 2010
Title Scientific conference "The main trends of literature in the XX and XXI century and journalism". Cracow 20-21 April 2010
Pełny tekst / full text
Numer 14