INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Aleksandra Lubczyńska
Tytuł Grażyna Gzella, Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010
Title Grażyna Gzella, Trials of press editors "Gazeta Grudziądzka" in the years 1894-1914. Toruń Universityof Nicholas Kopemicus Press
Pełny tekst / full text
Numer 14