INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 11

 

Autor Tytuł PDF
Tomasz Mielczarek Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia - teoria - zjawiska [Polish Local Media at the Turn of the 20th Century], ed. by Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko and Władysław Marek Kolasa, Kraków 2007
Olga Dąbrowska-Cendrowska Jan Załubski, Media i medioznawstwo. Studia i szkice, Toruń 2006
Zofia Sokół Współczesny dziennikarz i nadawca, pod red. Mariana Gieruli, Sosnowiec, 2006
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Kraków 21-23 listopada 2007 r.
Jolanta Dzieniakowska Inicjatywy prasowo-wydawnicze uczniów. Między autoprezentacją a integracją
Tomasz Mielczarek Od Ciężko rannych pantofli po Taniec z gwiazdami. Telewizja TVN w latach 1996 - 2006
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Alfred Louis Kroeber, Istota kultury, przeł. Piotr Sztompka, wyd. 3, Warszawa 2002, seria "Biblioteka Socjologiczna"
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Rosemarie Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. Jarosław Mikos, Bożena Umińska, Warszawa 2002
Tomasz Chrząstek Ilościowa analiza zawartości prasy na przykładzie tygodnika społeczno-kulturalnego "Nowa Kultura"
Oskar Stanisław Czarnik Czasopismo "Polska" w ZSRR (1941-1943) Trudna praca na osamotnionym posterunku
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Jan Czarnocki - redaktor naczelny londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" w latach 1945-1947
Małgorzata Korczyńska-Derkacz Biblioteka Warszawska (1841-1914) źródłem wiedzy o krajowym i zagranicznym ruchu naukowym
Barbara Dąbrowska Wiadomości Brukowe - próba kontynuacji idei czasopisma Towarzystwa Szubrawców w Wilnie
Mirosława Dobrowolska Wydawnictwa bibliotek publicznych, czyli o regionalnych czasopismach bibliotekarskich u progu 2007 roku
Grażyna Gulińska Biblioteki szkolne w województwie kieleckim w latach 1944-1956 w świetle polityki kulturalnej państwa
Joanna Nowak Możliwości i wykorzystanie oferty biblioteczno-informacyjnej a ocena jej jakości w społeczności akademickiej (Próba analizy systemowej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach)
Monika Olczak-Kardas Czytelnictwo w bibliotekach wiejskich w województwie warszawskim w latach 1918-1939