INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Tytuł Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Kraków 21-23 listopada 2007 r.
Title Report from The IX Scientific Conference "Cracow-Lvow: books, periodicals, libraries in the 19th and 20th centuries, Cracow 21-23 November 2007
Pełny tekst / full text
Numer 11