INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł Jan Załubski, Media i medioznawstwo. Studia i szkice, Toruń 2006
Title Jan Załubski, Media i medioznawstwo [Media and Knowledge of Media]. Studies and Essays, Toruń 2006
Pełny tekst / full text
Numer 11