INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Tytuł Alfred Louis Kroeber, Istota kultury, przeł. Piotr Sztompka, wyd. 3, Warszawa 2002, seria "Biblioteka Socjologiczna"
Title Alfred Louis Kroeber, Istota kultury [The Nature of Culture], transi, by Piotr Sztompka, ed. 3, Warszawa 2002, series "Biblioteka Socjologiczna"
Pełny tekst / full text
Numer 11