INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Wojciech Lis PROCEDURA REJESTRACJI TYTUŁU PRASOWEGO. PROBLEMY REGULACYJNE 16
Olga Dąbrowska-Cendrowska Prof. dr hab. Walery Pisarek, dr h.c. UŚ i UJK 20
Adam Jachimczyk Profesjonalna informacja w internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna. X Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa, Kraków 31 maja - 1 czerwca 2004 9
Barbara Dąbrowska Profesor dr hab. Wiesław Bieńskowski 1926 - 1999 5
Tomasz Chrząstek Przeciw rewizjonistom. Z dziejów "Nowej Kultury" w latach 1958-1961 8
Andrzej Kaleta Przegląd Powszechny 1884-2005. Charakterystyka i stan badań 10
Jolanta Dzierżyńska Przepis nie tylko na telewizję. Strategia rozwoju koncernu ITI 14
Adam Górski Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych 18
Jolanta Kępa- Mętrak Przełomy w historii - XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich 5
Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (1948 - 1998) 6
Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (część II: marzec 1951 - marzec 1990) 7
Kamil Niesłony RAMY INTERPRETACYJNE W TWORZENIU NEWSÓW TELEWIZYJNYCH 19
Monika Olczak-Kardas RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW KSIĘGARNI INTERNETOWEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O KSIĄŻCE I CZYTELNICTWIE. KOMUNIKAT Z BADAŃ 15
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Regina Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 2013, ss. 285, 3 nib. 17
Jolanta Dzierżyńska Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy, pod red. Janusza W. Adamowskiego, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra - JR, Warszawa 2007 13
Monika Olczak-Kardas Regulaminy księgarskie - źródłem zasad rządzących rynkiem książki w Polsce okresu międzywojennego 13
Jolanta Kępa- Mętrak Reportaż w "Gazecie Kieleckiej" w dwudziestoleciu międzywojennym - próba analizy gatunku 8
Mieczysław Adamczyk Restrykcje wobec czasopiśmiennictwa wyznaniowego na Kielecczyźnie w latach stalinizacji kraju 1
Ewa Pawelec Rola wydawnictw dla dzieci i młodzieży w kreowaniu ról i postaw społeczno-ideowych na podstawie recenzji wydawnictw dla dzieci i młodzieży publikowanych w "Nowych Książkach" w latach siedemdziesiątych 6
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Rosemarie Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. Jarosław Mikos, Bożena Umińska, Warszawa 2002 11

Strona 14 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;