INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 10

 

Autor Tytuł PDF
Olga Dąbrowska-Cendrowska "Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania" Konferencja naukowa, Kraków 6 - 7 października 2004 r.
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Nicholas J. Karolides, Margaret Bald, Dawn B. Sova, 100 Banned Books: Censorship Histories of World Literature, translated by Jarosław Mikos, Świat Książki, Warsaw 2004
Zofia Sokół Kraków - Lwów: Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 16 - 18 listopada 2005 r.
Tomasz Mielczarek Telewizja "Polsat" Zygmunta Solorza
Tomasz Mielczarek O XI Muzie słów kilka (Wykład inaugurujący rok akademicki 2005/2006 w Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach)
Zofia Sokół Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001, Polska Akademia Nauk - Komisja Prasoznawcza, Kraków 2005
Tomasz Mielczarek Władysław Marek Kolasa, Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998. Rynek-polityka-kultura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004
Tomasz Mielczarek Andrzej Krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Powstanie i rozwój "Dziennika Polskiego" w latach 1940-1943
Andrzej Kaleta Przegląd Powszechny 1884-2005. Charakterystyka i stan badań
Grażyna Gulińska Księgarnia "Jedność" w Kielcach jako przykład działalności księgarni katolickich w Polsce po 1939 r.
Barbara Dąbrowska Nieznane listy Bonawentury Lenarta do Kazimierza Witkiewicza
Monika Olczak-Kardas Sytuacja lokalowa bibliotek wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie wojewodztwa warszawskiego
Jerzy Jarowiecki Maria Konopnicka w polskiej prasie konspiracyjnej i poza krajem w latach 1939-1945