INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Zofia Sokół
Tytuł Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001, Polska Akademia Nauk - Komisja Prasoznawcza, Kraków 2005
Title Polish journalistic bibliography 1996-2001, The Polish Academy of Sciences, the Journalistic Committee, Krakow 2005
Pełny tekst / full text
Numer 10