INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Olga Dąbrowska-Cendrowska
Tytuł "Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania" Konferencja naukowa, Kraków 6 - 7 października 2004 r.
Title "Polish media in uniting Europe - chances and challenges". Scholarly conference, Krakow 6-7 October 2004
Pełny tekst / full text
Numer 10