INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł O XI Muzie słów kilka (Wykład inaugurujący rok akademicki 2005/2006 w Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach)
Title A few words on the XI Muse (The Inauguration Lecture in the Jan Kochanowski University in Kielce in the academic year 2005/2006)
Pełny tekst / full text
Numer 10