INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Grażyna Gulińska
Tytuł Księgarnia "Jedność" w Kielcach jako przykład działalności księgarni katolickich w Polsce po 1939 r.
Title THE BOOKSHOP "JEDNOŚĆ" IN KIELCE AS AN EXAMPLE OF THE ACTIVITY OF CATHOLIC BOOKSHOPS IN POLAND AFTER 1939
Pełny tekst / full text
Numer 10

Summary

The article presents the activity of the bookshop "Jedność" (Unity) in Kielce after the year 1939. A special attention is given to organisational and legal problems as well as the housing, staff, financial situation and publishing difficulties with which this bookshop struggled for 41 years of its existence.