INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Andrzej Krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004
Title Andrzej Krajewski, Between co-operation and resistance. Thje attitudes of creators of culture to the political system of the Polish Peoples Republic, Publisher TRIO, Warsaw 2004
Pełny tekst / full text
Numer 10